Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

План роботи

 

СИСТЕМА РОБОТИ БРБДЮТ
НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

          Проблема: «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника ПНЗ"

I етап, 2015/16н.р.
 Діагностичний

Аналіз труднощів, які виникають при  підготовці та виконанні самоосвітньої роботи. Виявлення проблем та їх розв’язання

результат

Виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності

 

II етап, 2016/17 н.р.
Теоретичне обґрунтування проблеми

Вивчення проблеми на засіданнях науково-методичної ради, методичних об’єднань, творчих лабораторій, майстер-класах  шляхом самоосвіти

результат

Накопичення теоретичних знань

 

III етап, 2016/19н.р.
Практичне дослідження проблеми

З метою практичного спрямування роботи над проблемою проведення:

тематичних педрад;

семінарів;

практикумів;

відкритих занять;

фестивалів авторських програм

результат

Удосконалення навчально-виховного процесу, передового досвіду керівників.

 

IV етап, 2019/20 н.р.
Пропаганда передового педагогічного досвіду.
Підбиття підсумків роботи над проблемою

Узагальнення досвіду роботи над проблемою. Виставка. Творчі звіти. Творчий концерт. Науково-практична конференція

результат

Систематизація накопиченого матеріалу

 

 Інформаційно-методична робота

 

 

п/п

Зміст роботи

Відповідальний за виконання роботи

Строки виконання

1.

Поновлювати матеріали постійно діючих стендів.

Фещенко В.А.

Філіпова В.А. 

Протягом року

2.

Розробити план виховної роботи з гуртківцями навчальних груп.

Філіпова В.А. 

вересень

3.

Підготовка методичних рекомендацій:

 

 

3.1

Оформлення навчальних програм гуртків позашкільних навчальних закладів. 

Фещенко В.А.

вересень

3.2

На допомогу керівнику гуртка ПНЗ.

Фещенко В.А.

 

вересень

3.3

Моніторинг та діагностика педагогічної діяльності керівників гуртків.

Фещенко В.А.

жовтень

3.4

На допомогу молодому спеціалісту.

Фещенко В.А.

жовтень

   
   

3.7

Технологія організації традиційних та нестандартних форм роботи на занятті.

Вовк І.В.

березень

3.8

Варіативність гурткового заняття.

Вовк І.В.

квітень

3.9

Оформлення творчих робіт та творчих виставок художньо-естетичного відділу.

Козаченко Н.В.

листопад, квітень

3.10

Професійна орієнтація та професійне самовизначення вихованців позашкільного закладу.

Бобровник І.А.

квітень

4.

Здійснювати методичний супровід підготовки матеріалів для участі у конкурсах педагогічної майстерності різних рівнів.

Фещенко В.А.

Вовк І.В.

Бобровник І.А.

Козаченко Н.В.

Філіпова В.А. 

Протягом навчального року

5.

Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів району щодо позашкільної та позаурочної роботи з вихованцями.

Фещенко В.А.

Бобровник І.А.

 

Протягом навчального року

6.

Проводити  роз’яснювальну роботу з вихованцями щодо збереження життя та фізичного і психічного здоров’я підлітків.

 

Литвинова  О.В.

Протягом навчального року

7.

Надавати методичну допомогу у підготовці та проведенні виховних заходів керівниками гуртків відповідно до плану роботи.

Філіпова В.А.

Протягом навчального року

8.

Здійснювати методичний супровід атестації педагогічних працівників.

Фещенко В.А.

 

Вересень-березень

9.

Надавати методичну допомогу у підготовці та проведенні заходів щодо запобігання дитячій жорстокості та насильства.

 

Філіпова В.А.

Протягом року

10.

Поновлювати методичну інформацію з виховної роботи на сайті БР БДЮТ та сторінках в соціальній мережі «Facebook».

Фещенко В.А.

Філіпова В.А.

Протягом навчального  року

11.

Надавати методичну допомогу організації гурткової роботи на період літніх канікул (при оздоровчих таборах та таборах відпочинку).

Філіпова В.А.

Фещенко В.А.

травень, червень

12.

Надавати методичну допомогу в організації виховної роботи у літньому тренувальному таборі (при оздоровчих таборах та таборах відпочинку).

 

Філіпова В.А.

червень-серпень

13.

Надавати методичну допомогу в організації виховної роботи національно-патріотичного напрямку педагогам-організаторам та керівникам гуртків ЗНЗ району.

Філіпова В.А.

Протягом року

 

 Підвищення фахового рівня

педагогічних працівників 

п/п

Зміст роботи

Відповідальний за виконання роботи

Строки виконання

1.

Взяти участь у районному серпневому форумі  педагогічних працівників Білоцерківщини.

Литвин З.Ф.

серпень

2.

Організувати атестацію та курсову перепідготовку керівників гуртків БДЮТ.

Фещенко В.А.

 

протягом навчального року

3.

Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника ПНЗ».

методична рада БДЮТ

протягом навчального року

4.

Організувати та провести тренінги для вихованців гуртків:

·  «Адекватна самооцінка» ;

·  «Правила спілкування в групі»;

· «Ти і я - такі різні».

Організувати та провести тренінги для  педагогічних працівників:

·  «Навички ефективної  міжособистісної взаємодії»;

· «Конфлікт та шляхи його подолання";

· «Згуртування колективу».

 

 

Литвинова О.В.

Литвинова О.В.

Литвинова О.В.

 

 

 

Литвинова О.В.

Литвинова О.В.

Литвинова О.В.

 

 

листопад

лютий

травень

 

 

 

грудень

лютий

протягом року

5.

Організувати проведення семінару: «Фактори впливу та форми роботи з підвищення фахової майстерності педагогів в умовах позашкільного навчального закладу».

Вовк І.В.

листопад

6.

Організувати участь педагогічного колективу в роботі постійно діючих  обласних семінарів.

Фещенко В.А.

 

Протягом року

7.

Систематично проводити методичні об’єднання керівників гуртків.

Литвин З.Ф

Фещенко В.А.

Філіпова Н.В.

Козаченко Н.В.

Вовк І.В.

за окремим планом

8.

Організувати та постійно проводити самоосвітню діяльність педагогів будинку творчості. 

методична рада БДЮТ

протягом навчального року

9.

Проводити лекції для учнів, педагогів, батьків з питань педагогічного спілкування, проблемам сімейного виховання, сімейних взаємин, адаптації, вибору майбутньої професії, конструктивної взаємодії, труднощів у спілкуванні. 

Литвинова О.В.

протягом навчального року

10.

Забезпечити взаємовідвідування керівниками гуртків навчальних занять і виховних заходів з метою обміну досвідом та удосконалення навчально – виховного процесу

 

методична рада БДЮТ

 

протягом навчального року

11.

Організувати проведення семінарів:

·«Національно-патріотичне виховання у гуртках туристсько-краєзнавчого спрямування»;

·   

«Використання ІКТ в роботі керівника гуртка ПНЗ». 

· «Розвиток цілісної особистості гуртківця шляхом наскрізного процесу виховання у позашкільному закладі».

 

Вовк І.В.

 

Фещенко В.А.

 

Бобровник І.А.

 

 

січень

 

лютий

 

березень

12.

Організувати та провести конкурс педагогічної майстерності серед педагогів-організаторів Білоцерківського району «Педагог-організатор-2018» та «Лідер року».

Філіпова В.А.

Бобровник І.А.

квітень

13.

Організувати та провести конкурс педагогічної майстерності серед керівників гуртків Білоцерківського районного будинку дитячої та юнацької творчості «Керівник гуртка - 2018 року» та «Гуртківець року».

 

Вовк І.В.

Фещенко В.А.

 

 

   квітень

 

Робота з молодими педагогами 

п/п

Зміст роботи

Відповідальний за виконання роботи

Строки виконання

1.     

 

Ознайомити зі Статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку, технікою безпеки в навчальному закладі.

Фещенко В.А.

вересень

2.     

 

Інформувати щодо планування роботи керівника гуртка, роботи з навчальними програмами,  вимогами до ведення документації та закріпити наставників.

Фещенко В.А.

Вовк І.В.

вересень

3.     

 

Провести анкетування молодих педагогів. Спланувати взаємовідвідування занять молодих педагогів та наставників.

Наставники

жовтень

4.     

 

Провести індивідуальні консультації для молодих педагогів.

Наставники

щомісяця

5.     

 

Організувати Школу молодого педагога-позашкільника: 

  •  бесіда з молодими педагогами «В чому полягають завдання і мета роботи позашкільного навчального закладу»;
  • анкетування керівників гуртків-початківців «Труднощі у роботі Вашого гуртка»

Фещенко В.А.

Вовк І.В.

листопад

6.     

 

Відвідати заняття молодих педагогів.

Фещенко В.А.

Вовк І.В.

Бобровник І.А

Філіпова В.А.

Козаченко Н.В.

грудень, січень

7.     

 

Залучити молодих спеціалістів до участі в підготовці робіт на конкурси, виставки.

Фещенко В.А.

Вовк І.В.

Козаченко Н.В.

лютий

8.     

 

Провести тиждень молодого педагога-позашкільника:

  •  проведення й обговорення творчих звітів наставників та молодих педагогів;
  •  виставка методичних матеріалів, розроблених молодими педагогами.

Фещенко В.А.

Вовк І.В.

Бобровник І.А

Філіпова В.А.

Козаченко Н.В.

березень