Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Методична робота БР БДЮТ

      Методична робота будинку творчості – це творчий, багатогранний процес, який направлений на колективну, групову та індивідуальну діяльність керівників щодо підвищення їх наукового і педагогічного рівня, вдосконалення  своєї професійної майстерності.

     Позашкільний виховний процес у будинку творчості – це   безперервний, логічно побудований процес, що не має фіксованих  термінів завершення (як у часовому   інтервалі, так  і в географічних   межах його здійснення) і в  логічній   послідовності трансформується із   однієї стадії в  іншу, від   створення умов     для творчої діяльності дітей  і   підлітків    до  забезпечення  їх   співробітництва  у творчому процесі  чи  реалізації  особистісного  творчого  потенціалу  на  основі застосування  сукупності   як  традиційних,  так  і інноваційних  форм,  методів і засобів, які реалізуються у системі, взаємодоповнюючи один одного чи кожний окремо.

Основні завдання методичної роботи

-         організаційно-методичне забезпечення програми розвитку БДЮТ;

-         удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей;

-         упровадження в навчально – виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності.