Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Методичні рекомендації керівникам гуртків

  

 Рекомендації

 щодо проведення гурткового заняття

у позашкільному закладі.


Гурткове заняття - центральна частина безпосереднього спілкування педагога з вихованцями, що є ілюстрацією того, як на практиці здійснюється його педагогічна діяльність.

Для того щоб заняття було яскравим, цікавим, навчальним, виховним та розвиваючим, його треба ретельно підготувати, спланувати:

-  визначити комплексну мету (навчальну, виховну, розвиваючу);

-  відібрати відповідні форми та методи роботи;

-  чітко обміркувати логіку та наступність етапів навчального заняття;

-  продумати методичне та технічне забезпечення заняття;

- створити сприятливий мікроклімат на занятті;

-  пробудити активність кожної дитини.

    Головне завдання педагога полягає в організації роботи дітей, активізації їх розумової та творчої діяльності, зацікавленні та спонуканні їх до здобуття нових знань та набуття конкретних умінь та навичок.

Проведенню цікавого гурткового заняття допоможе:

- пояснення навчального матеріалу та організація роботи дітей на доступному для них рівні, у зручному темпі; чітке, структуроване, поетапне пояснення матеріалу або навчання практичній операції;

- установка на розуміння змісту та практичне значення одержаних знань;

-  обов’язкова організація “зворотнього зв’язку”;

- створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу кожної дитини.

 

Перелік питань

до аналізу та самоаналізу навчального заняття

1. Готовність приміщення, організація роботи гуртку, секції, клубу.

2. Дотримання техніки безпеки.

4. Визначення теми заняття, її місця у навчальному курсі.

5. Зміст заняття: відповідність змісту програмі. меті; спрямування на розвиток творчих здібностей, інтересу до навчання; зв’язок із сучасністю.

6. Тип навчального заняття, доцільність вибору такого типу.

7. Структура навчального заняття: наявність етапів, їх послідовність; відповідність структури типу заняття.

8. Методи і форми навчання: відповідність меті, змісту та типу заняття, віковим особливостям вихованців; використання засобів індивідуалізації та диференціації навчання; методика оцінки знань та умінь вихованців; ефективність використаних методів.

9. Система роботи педагога: вміння організувати роботу дітей, проведення інструктажу щодо виконання практичної роботи; фахова підготовка педагога; зовнішній вигляд, стиль, такт, тон поведінки; роль педагога у створенні мікроклімату.

10. Організація роботи вихованців: залучення гуртківців до подолання труднощів, розвиток нестандартного, образного, логічного та творчого мислення, використання різних засобів підвищення інтересу до теоретичного матеріалу (словесних, наочних, практичних); запис у зошитах, обговорення малюнків, схем тощо; залучення дітей до самостійного пояснення явищ, які вивчаються, доказів до побудови висновків, тощо); застосування нетрадиційних, інноваційних, інтерактивних форм роботи;

11. Емоційні контакти: формування емоційно-вольових якостей гуртківців, виховання працьовитості, ініціативності, діловитості, майстерності, уміння помічати успіхи, недоліки, такт у роботі з дітьми.

12. Узагальнення та закріплення теми: завдання для перевірки знань, умінь, навичок гуртківців, підхід до аналізу і оцінки занять (робота з усім складом гуртка, групою, індивідуальна робота);

13. Завдання додому

14. Підведення підсумків заняття.

 

Приклади розробок занять гуртка ви можете подивитися у вкладці