Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Положення

 УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РАЙОННОГО  КОНКУРСУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

«КЕРІВНИК ГУРТКА РОКУ»

Загальні положення

       Районний конкурс майстерності керівника гуртка проводиться з метою:

  -    виявлення та підтримки творчих педагогічних кадрів  - керівників гуртків Білоцерківщини;

  -    підвищення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності педагогів;

 -    пропаганди перспективного педагогічного досвіду.

Основні завдання конкурсу 

-    обмін інформацією про сучасні науково-методичні, навчально-методичні та  практичні досягнення в організації та здійсненні навчально-виховного процесу у гуртках;

-    висвітлення результатів інноваційної діяльності у позашкільних закладах   освіти;

-    виявлення    творчих     організаторів    учнівської     молоді,      створення інформаційних банків даних перспективного педагогічного досвіду, їх  наукових, методичних та практичних надбань.

Порядок і терміни проведення 

            Конкурс проводиться в два етапи:

            I етап – на базі методичних об’єднань – січень - березень 

            II етап – районний – квітень 

            Для проведення районного етапу конкурсу створюється оргкомітет і журі, склад яких затверджується методичною радою БДЮТ. Методичне керівництво здійснює методична рада будинку творчості.

            Конкурсні матеріали надсилаються на адресу БРБДЮТ:  Київська область, Білоцерківський район, м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 2. Останній термін подання матеріалів до 1 квітня поточного року.

Учасники конкурсу

            У конкурсі беруть участь керівники гуртків БДЮТ.  Керівники гуртків беруть участь у конкурсі на добровільних засадах, про що повідомляють оргкомітет письмово (заява).

ЗМІСТ II (районного) ЕТАПУ КОНКУРСУ

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  КЕРІВНИКА ГУРТКА 

               I рівень – Аналіз документів учасників конкурсу:

            а) опис власного досвіду роботи з вихованцями, в якому висвітлено:

   -  рівень актуальності досвіду для БДЮТ;

   -  ефективне    використання   форм,   методів   та моделей    організації  навчально-виховної роботи з гуртківцями;

   -  результативність досвіду.

            б) додатки до опису досвіду (для прикладу: навчальна програма гуртка (авторська або експериментальна); методичні рекомендації; план-конспект заняття гуртка, план виховної роботи з дітьми; розробка практичного заняття; сценарії виступів агітбригад; звіти про участь у районних, обласних, Всеукраїнських акціях, конкурсах, фестивалях, походах, виставках тощо; фото та відеоматеріали, які демонструють діяльність керівника гуртка в обраному ним напрямку).

            в) відгуки про роботу керівника гуртка адміністрації школи на базі якої працює керівник, батьків, гуртківців.

               II рівень.

                а) Творча педагогічна майстерня.

                   Представлення  та  захист  творчої  лабораторії   керівника гуртка     (до 15 хвилин) за критеріями перспективного педагогічного   досвіду:

1)  Актуальність. Досвід сприяє вирішенню завдань, поставлених суспільством перед сучасним позашкільним закладом.

2) Теоретична основа. Розкриття провідних ідей навчально-виховного процесу педагога (застосування конкретних методик, інноваційних технологій, творчих знахідок).

3)  Новизна. Внесення нового в практику роботи керівника гуртка. Використання форм, методів, засобів або їх систем, що не застосувались за умов сучасного позашкільного закладу.

4)  Відповідність сучасним досягненням педагогіки, психології та методики позашкільної освіти…

5)   Доказовість, висока результативність і ефективність. Досвід сприяє підвищенню якості знань, умінь і навичок, рівня вихованості, досягненню кращих результатів у розвитку особистості вихованців.

6)  Стабільність. Неодноразове отримання високих результатів, достатня їх перевірка та підтвердження у практичній діяльності.

7)  Практичне значення. Можливість творчого використання досвіду у масовій педагогічній практиці позашкільних закладів.

8)  Оптимальність. Високі результати  мають досягатися при мінімальних затратах часу і зусиль.

9)  Цілісність. Досвід розглядається як частина навчально-виховного процесу. Він має вписуватися у налагоджену систему роботи позашкільного закладу.

            б) «Портрет» педагога очима дітей, батьків, колег (до 10 хвилин)

в) Вирішення запропонованої педагогічної ситуації. 

Визначення переможців та нагородження

            При визначенні переможців враховуються:

            Професійно-ділові якості:

  1. Розуміння мети, завдань, принципів сучасної позашкільної освіти.
  2. Системний підхід до організації навчально-виховної діяльності у гуртку.
  3. Забезпечення єдності цілей, завдань, принципів, змісту, форм та методів досягнення мети.
  4. Впровадження інноваційних методів навчання.