Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Екологічна освіта в позашкіллі

          «Екологічна освіта», «екологічне виховання» - ці терміни давно вже стали звичними для сучасної педагогічної науки. В педагогічних джерелах, законодавчих документах акцентується увага на необхідності формування у підростаючого покоління екологічного світогляду, екологічної культури, екологічно доцільного ставлення до природи.

           Екологічне виховання й освіта – поняття взаємопов’язані, їх важко розділити, у теорії і практиці вони зазвичай виступають разом. Головним завданням екологічної освіти є отримання суб’єктом нових знань про природу,  проблеми взаємодії природи і суспільства. Екологічне виховання спрямоване на зростання моралі, духовності в людині.

           Організація гурткової роботи з дітьми допомагає задовольнити інтерес дітей до природи і допомагає кращому засвоєнню біологічних знань. Одна з поширених форм гурткової роботи – екскурсія в природу. Вони поглиблюють знання учнів про різноманітність рослинного і тваринного світу, виховують любов і дбайливе ставлення до всього живого.