Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Методичні рекомендації

ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ігри

                 Однією з найефективніших форм екологічного виховання є екологічні ігри. У них розв'язується і реалізується ціла серія різних проб­лем комплексного навчання та виховання. Ігрова діяльність дитини — це «нульовий цикл» майбутньої особистості. «Яка дитина в грі, такою вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутньої людини відбувається перш за все в грі». Ці слова належать А.Макаренку, вели­кому поборнику дитячої гри.

Гра — це шлях пізнання дитиною самої себе, своїх можливостей і здібностей.

Ігри — чудове доповнення до навчально-виховного процесу в роз­витку різних видів діяльності особистості: фізичної, психічної та інтелектуальної. І хоча гра, на перший погляд, має розважальний харак­тер, вона все ж таки є справою досить серйозною. Завдяки грі форму­ються і моральні якості дитини: чесність, порядність, гідність, само­оцінка дій, підтримка товариша, реалізується можливість випробува­ти свої сили.

Залежно від мети, яку ставить перед собою педагог, ігри можуть бути різноманітними: імітаційними, на увагу і спостережливість, на швидкість реакції і координацію рухів, для розвитку творчих здібностей та ін. За характером пізнавальної діяльності учнів розр­ізняють репродуктивні, проблемно-пошукові та творчі ігри. Усі їх доцільно об'єднати в три основні групи: динамічні, або рухливі, інтелектуальні та духовно-естетичні. Динамічні ігри спрямовані на фізичний розвиток, інтелектуальні розвивають мислення, духовно-естетичні розкривають внутрішній світ дитини, її емоційно-творчу сферу.

         Головна мета екологічних ігор полягає в розвитку потреби спілку­вання з природою, оволодінні нормами екологічно грамотної поведін­ки, розумінні багатогранної цінності природи (естетичної, санітарногігієнічною, науково-пізнавальної, рекреаційної, морально-етичної тощо), формування потреби природооберігаючої діяльності, відчути себе частинкою природи, Землі і Всесвіту.

ПереглядДолученняРозмір
metodichni_rekomendaciyi.doc106.5 КБ