Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Методичне об'єднання керівників гуртків туристсько-краєзнавчого відділу

L3

             Туристсько-краєзнавчий  відділ

   Туристський напрям:                     Краєзнавчий напрям:

 - спортивний туризм;                           - історичне краєзнавство;   

 - пішохідний туризм;                            - музеєзнавство

 - спортивне орієнтування.                   - етнографія.

 

Основні напрями діяльності:

реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти засобами туризму, краєзнавства та музеєзнавства;

♦  залучення учнівської молоді до процесів дослідження, вивчення та збереження історико-культурної спадщини України та рідного краю;

♦ популяризація та розвиток масового, оздоровчо-спортивного туризму, краєзнавства, музейної справи серед вихованців гуртків;

♦  сприяння формуванню музейної справи в закладах освіти Білоцерківського району.

турист

 

 

Конкурси, змагання:


  • змагання з туристського орієнтування серед учнівської молоді;
  • конкурс на кращий туристсько-краєзнавчий похід, екскурсію;
  • змагання з техніки пішохідного туризму в закритих примущеннях серед учнівської молоді;
  • змагання з пішохідного, водного, велосипедного туризму серед учнівської молоді Київщини;
  • туристські походи І, ІІІ категорії складності  пішохідного туризму;
  • конкурс фоторобіт "Неосяжна моя, Україно!";
  • Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді "Моя Батьківщина - Україна"

 

        Сьогодні у позашкільних закладах є чималий арсенал форм і методів роботи, спрямованих на формування національно-патріотичного, духовного виховання учнівської молоді. Серед різноманітних форм виховної діяльності педагогічного колективу Білоцерківського районного будинку дитячої та юнацької творчості, які сприяють формуванню загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління, особливе місце належить туристсько-краєзнавчій роботі. Туристсько-краєзнавча діяльність передбачає   не  лише фізичний розвиток дитини, але й пізнання рідного краю, вивчення його історії, звичаїв, обрядів, народних ремесел і традицій. Реалізація завдань  покладена, в першу чергу, на педагогів  нашого позашкільного закладу. Саме вони повинні вести цю роботу, використовуючи при цьому весь виховний потенціал.

    На базі Білоцерківського районного будинку дитячої та юнацької творчості  функціонує 5 гуртків туристсько-краєзнавчого спрямування. 

       Гуртки туристського спрямування – 4.

Гуртки краєзнавчого спрямування – 1.

    Усі керівники гуртків працюють за програмами Міністерства освіти і науки України.

      Вихованці туристсько-краєзнавчих гуртків Білоцерківського районного будинку дитячої та юнацької творчості є учасниками змагань та конкурсів, які проводяться КЗ КОР «Центром творчості дітей та юнацтва Київщини». Юні краєзнавці  ставали призерами заочних конкурсів та експедицій. Так, у 2008-2009 н.р. вони посіли ІІ і ІІІ місця у обласному етапі Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України». У 2009 – 2010 н.р. – І місце на обласному конкурсі фоторобіт «Неосяжна моя Україна», ІІІ місце у обласному етапі Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України» та ІІІ місце у  обласному етапі Всеукраїнської фольклорно-етнографічної експедиції «Україна вишивана». У 2011-2012 н.р. - І місце в обласному конкурсі фоторобіт "Неосяжна моя, Україно!",ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції "Моя Батьківщина - Україна", лауреати обласного етапу Всеукраїнської експедиції "Історія міст і сіл України", учасники обласної конференції юних краєзнавців "Київщина - мій заповітний край".Протягом 2013-2014 н.р. керівники гуртків туристсько-краєзнавчого відділу прийняли участь в 7 обласних конкурсах та змаганнях із 10 запропонованих, за результатами яких мають: І та ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції "Моя Батькіщина - Україна", ІІІ місце в обласних змаганнях з велосипедного туризму серед учнівської молоді Київщини, були учасниками обласної конференції юних краєзнавців "Київщина - мій заповітний край". ІІІ місце в обласному конкурсі зі спортивного орієнтування (2018 р.)

Основні завдання методичного об'єднання:

підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки керівників гуртків з туризму, краєзнавства, педагогіки та психології;

√ забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації вихованців;

√ ознайомлення керівників гуртків із сучасними освітніми технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

√ вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи керівників грутків;

√ сприяння становленню та розвитку системи виховної роботи керіників гуртків.

   У 2018-20159 навчальному році керівники гуртків туристсько-краєзнавчого відділу спрямовують свої зусилля на реалізацію даних проблем:

 - формування національної свідомості, патріотизму, духовності шляхом залучення вихованців до карєзнавчої роботи та музейної справи;

 - народні знання, уміння, мудрість - нашим дітям;

 -  розвиток пізнавальних, інтелектуальних здібностей вихованців засобами краєзнавства;

 -  науково-методичні засади туристського потенціалу Білоцерківщини;

 - формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя шляхом залучення вихованців до пішохідного, водного, велосипедного туризму;

 -  виховання патріотизму, національної свідомості вихованців народними традиціями;

 -  шкільний музей - центр виховної та краєзнавчої роботи.