Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Про заклад

             Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості   - комплексний  заклад позашкільної освіти, основним змістом діяльності якого є виявлення, підтримка і розвиток  творчо обдарованих дітей і учнівської молоді, формування життєвих компетентностей особистості, соціальний захист і становлення вихованців, їх професійне самовизначення.

            Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості      працює згідно Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

            У 2010 р. заклад успішно пройшов атестацію, за результатами якої визнано його високий рівень освітньої діяльності, у 2017 - відсвяткував своє 50-річчя.

            Навчально-виховна робота Білоцерківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості спрямована на реалізацію науково-педагогічної теми “Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника ПНЗ”.

            Педагогічний колектив працює над вирішенням  проблемних завдань:

- вдосконалення змісту, форм і методів навчально-виховної діяльності гуртків у районі;

- розвиток особистості гуртківця, його індивідуальних нахилів і здібностей;

- забезпечення змістовного і цікавого життя для дітей та підлітків у районі;

- вдосконалення форм пошуку та відбору творчо обдарованих дітей.

    З вересня 2019 року в БДЮТ працює 21 педагог, з них  -  7 основні працівники, 14  - сумісники.

   За багаторічну творчу педагогічну діяльність, спрямовану на підвищення ефективності навчально-виховного процесу педагоги будинку творчості здобули звання:  "Керівник гуртка - методист" - 1, «Відмінник освіти України» -1. 

             Сьогодні освітній процес у Білоцерківському районному будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється за 8 напрямами.

          Навчальні плани гуртків передбачають охоплення вихованців позашкільною освітою віком від 5 до 18 років. В їх основу покладені орієнтири щодо класифікації гуртків за трьома рівнями: початковий, основний, вищий.

        Одним із пріоритетних напрямів роботи закладу позашкільної освіти є виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей. У будинку  творчості створено інформаційний банк даних «Обдарованість», який включає дітей-переможців дитячих і молодіжних конкурсів, фестивалів, виставок. З метою створення умов для задоволення потреб юних обдарувань у районі силами Будинку дитячої та юнацької творчості щорічно проводяться загальнорайонні заходи: «Наші надії», «Золота маска», «Дивограй»,  конкурс юних журналістів «Вперед, юнкор!», конкурси лялькових театрів "Сонячний промінчик", ряд виставок образотворчого  та декоративно-ужиткового мистецтва "Чарівний світ мистецтва", "Осінні баври" та "Зимовий візерунок".

          Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості виступає координатором діяльності шкільних учнівських організацій, органів учнівського самоврядування. В структурі закладу діє гурток активістів учнівського самоврядування "Клуб "Лідер". Тут  підлітки розвивають свої лідерські здібності, вчаться вмінню спілкуватися з однолітками, об'єктивно сприймати життя, аналізувати й оцінювати свої вчинки та дії своїх товаришів.

          Адміністрація      Білоцерківського районного будинку дитячої та юнацької творчості  спрямовує діяльність педколективу на впровадження нових технологій позашкільного педагогічного процесу, активно працює над удосконаленням моделі позашкільного закладу із врахуванням соціального замовлення, особистісної зацікавленості дітей та їх батьків, особливостей сучасного розвитку суспільства, в тому числі - регіону.